26 september 2015

OCMW

-Sociale appartementen, Snoezelhof:
Er was vooropgesteld dat de appartementen in gebruik zouden genomen worden vanaf  mei 2015.Tegen deze vooropgestelde datum waren de bouwwerken niet klaar.Dan werd beloofd tegen juli, niet klaar, augustus: weer uitgesteld omdat er bepaalde nutsvoorzieningen nog niet in orde waren: ze zijn nu gelukkig vanaf september verhuurd.
Allemaal goed en wel, maar de toekomstige bewoners moesten wel hun contract van hun huidige woonst opzeggen: dat zou dus wel voor problemen kunnen zorgen. Er werd mij gezegd dat er in dit geval slechts 1 probleem voorkwam en dat daar een oplossing voor gevonden was. Maar je ziet: belofte maakt schuld.
info: afname elektriciteit: bij de Wase Wind
       afname aardgas: Eni

Info nieuwbouw woonzorgcentrum: 
-het einde van de ruwbouw is voorzien tegen eind september 2015.
-normaal gezien zouden de eerste nieuwe kamers in gebruik kunnen genomen worden tegen de verlofperiode van 2016.
-de cafetaria/feestzaal, gaat dan open en het containerdorp, waar nu de balie, wasserij, cafetaria, bureaus animatie, verpleging enz. zijn, wordt dan afgebroken. Daarna wordt er gestart met het ombouwen van de bestaande kamers.
-bij de bouw van het nieuwe gedeelte van het woonzorgcentrum, werden 3 kamers van het bestaande gebouw gedeeltelijk verduisterd: de kamers worden nu gebruikt in noodsituaties en de bewoners die ze betrekken, krijgen daarom 25% korting op de ligdagprijs. Later zal dit probleem opgelost worden bij de verbouwing van de huidige kamers.

Als alles klaar is zullen er 134 woongelegenheden zijn en nog 6 plaatsen voor kortverblijf; daarbuiten zullen er nog eens 15 plaatsen zijn voor dagopvang. Eindelijk wordt daar ook voor gezorgd, want in Stekene is daar wel nood aan.
-voor gans dit project is er een lening aangegaan van 14 miljoen euro bij Belfius. Ik ben benieuwd wat er met de ligdagprijs zal gebeuren, want zoals in het meerjarenplan vooropgesteld is, zou tegen 2018 de ligdagprijs naar 60 euro per dag gaan.( nu is dat nog 45,07 euro per dag voor bejaarden uit Stekene.)Wie zal dat nog kunnen betalen? Er wordt geschat dat vanaf dan 15 % van de bewoners niet de volledige ligdagprijs nog zal kunnen betalen.

En wat denkt u van het volgende: vorig jaar werd de bijdrage voor de zorgverzekering verdubbeld: van 50 euro naar 100 euro. De bedoeling is toch dat dit geld zou besteed worden aan zwaar zorgbehoevende mensen; wat blijkt nu: sommige rusthuizen krijgen minder subsidies en andere worden er mee bedreigd: schandalig niet? Maar waar gaat dat geld dan naartoe: misschien naar asielbeleid,(gratis medische verzorging voor asielzoekers?) terwijl ons eigen ouderen in de steek gelaten worden?

De Vlaamse regering verstrengt de regels voor rusthuizen die hun prijzen willen opslaan. De woonzorgcentra moeten bij de Vlaamse regering aankloppen als ze hun prijzen willen verhogen: de rusthuizen zullen een gegronde aanvraag moeten indienen (wat positief is); de prijzen voor de bewoners die er al lang verblijven zullen slechts stelselmatig mogen verhoogd worden, maar voor nieuwkomers daarentegen zullen er geen limieten zijn. Ik ben eens benieuwd wat dit in Stekene zal geven !!!

Kinderdagverblijf "DOLFIJN"
Het bestaande graspleintje is heraangelegd: en wat denk je? Het is een kunstgraspleintje geworden.
Het natuurlijke gras was te moeilijk te onderhouden.Voor die vrij kleine oppervlakte( 114,80 m²) betaalde het OCMW de mooie som van 5 380,39 euro.Wel een duur graspleintje hé!


Geen opmerkingen: