07 januari 2013

Budget 2013

Tijdens de laatste gemeenteraad van vorige legislatuur werd het budget voor 2013 goedgekeurd.

Nagenoeg alle investeringen die volgens de meerjarenplanning in 2013 uitgevoerd zouden worden  zijn geschrapt. Het gaat o.a. om deze investeringen:
  • Aanleg kruispunt Koebrugstraat, Kasteelstraat en Pannenhuisstraat. € 311.500,-
  • Aankoop Stationsgebouw Klein Sinaai. € 500.000,-
  • Ontwerp riolering Koestraat, Polken, Wittingstraat, Achterstraat en Ketelaarsgrasstraat. Samen € 257.000,-. Deze worden al uitgesteld sinds 2009.

Wel werd de bouw van de nieuwe sporthal in het budget opgenomen. € 6.000.000,- Die zou volgens de laatste meerjarenplanning pas in 2015 gebouwd worden.

Mijn vraag aan burgemeester De Rechter was dan ook waarom deze, in mijn ogen belangrijke investeringen werden uitgesteld en waarom de Sporthal vroeger wordt uitgevoerd.

Zoals zo vaak antwoordde De Rechter naast de kwestie en vroeg hij mij of ik de sporthal niet belangrijk vond. Jawel, natuurlijk maar ik drong aan en wees op het belang voor de andere werken. Terloops vermeldde ik daarbij nog de Kerkstraat die al zo lang uitgesteld wordt. Dit keer gebruikte De Rechter die Kerkstraat als kapstok om naast de kwestie te antwoorden.

Met andere woorden, wij mogen niet weten waarom die investeringen geschrapt zijn. Natuurlijk weten wij wel beter. De centen zijn op en daarom worden nodige investeringen uitgesteld.

Geen opmerkingen: