15 oktober 2009

Gemeenschapscentrum: Mag het nog een béétje méér zijn?

In het kader van de jongste gemeentelijke budgetwijziging bleek dat het gemeenschapscentrum 1,1 miljoen euro méér ging kosten dan oorspronkelijk voorzien.

Een reden voor een schriftelijke vraag aan het College. Wat blijkt? Het zal nog een ietsje méér zijn.

De bijkomende 1,1 miljoen slaat enkel op de bijkomende werken die reeds voorzien waren bij de goedkeuring (niet door ons) op de gemeenteraad van 24 maart van dit jaar.

Op de gemeenteraad van 26 augustus jongstleden werden de omgevingswerken beslist voor een bedrag van 402.495,95 euro. Dat komt er dus nog bij. Het gaat hier enkel om de minimale aanleg rond de sporthal. Laat ons zeggen om toe te laten naar binnen te gaan.

De ruimere omgevingswerken, beplanting, bezaaiingen zullen opgenomen worden bij de ruimere omgevingsaanleg van de hele centrumzone. Daar gaat dus nog wat bijkomen...

Geen opmerkingen: