26 juli 2008

11 juli viering 2008

Traditioneel onganiseerde de Dr. Geert De Rijcker kring een alternatieve 11 juli viering. Verslag vindt u op de webstek van de Geert De Rijcker kring: www.geertderijckerkring.org.

Geen opmerkingen: