08 maart 2008

Plastiek

In de raad van februari werd besloten het maaien en onderhoud van het gazon uit te besteden. “Plastiek”, riep Rollier, die weer vergeten was dat hij deel uitmaakt van de meerderheid. Hij doelde hiermee op het aangelegde kunstgazon voor het rusthuis van het OCMW. De meeste raadsleden zaten zich te verkneukelen. Met de aanleg van dat kunstgazon heeft Backaert een kemel van formaat geschoten. Die kemel is dan wel geveld, maar zal Backaert niettemin achtervolgen tot in lengte van jaren. Het mooie is dat zelfs zijn coalitievrienden dat onder zijn neus wrijven. Want van uw vrienden moet ge het hebben nietwaar? Backaert lachte dan ook groen. Ook bij de bespreking over de gemeenteleningen werd het schepencollege nog maar eens onder vuur genomen door Rollier. Opposant Rollier verweet het schepencollege uitbestede werken niet op te volgen. Als voorbeeld haalde hij de gebrekkige werking van de centrale verwarming aan in het gemeentehuis. Stany de Rechter beloofde beterschap, maar dat doet hij altijd in de wetenschap: veel beloven en weinig geven doet de zotten in vreugde leven. Het onderhoud van de groenzones wordt traditioneel uitbesteed aan instellingen die gehandicapten aan het werk stellen. “Waarom geen werklieden aanwerven?”, was de vraag van Marc Fruytier. Op die manier worden mensen van ter plaatse aan het werk gezet. Stany argumenteerde dat ook bij deze uitbesteding het om mensen gaat uit de
regio. Eigen volk eerst dus, is dat niet vloeken in de kerk van de multiculturele samenleving Stany ?

Geen opmerkingen: