01 september 2007

Islam en fundamentalisme

In progressieve kringen is het mode de dreiging van de islam weg te wuiven met een standaardantwoord: “Maar dat zijn fundamentalisten! Dat is niet de echte islam. Die is immers tolerant en vreedzaam. De fundamentalisten vormen slechts een kleine minderheid en hun misdaden kunnen niet als argument gebruikt worden tegen de gewone islam.”
Het klinkt goed, maar het is totaal foutief. Het fundamentalisme is de echte, zuivere islam. De fundamentalisten hebben geen eigen leerstelingen of geen afwijkende interpretatie van de koran. Zij onderscheiden zich niet van de gewone moslims door het geloof, maar door de werken: zij passen de principes van de koran volledig en onverkort toe.
Wie de koran ernstig neemt kan niet anders dan fundamentalist zijn. Wat wij gewone of gematigde moslims noemen zijn eigenlijk moslims die de koran slechts gedeeltelijk toepassen. Bijvoorbeeld de draconische straffen die wij typisch fundamentalistisch vinden zijn in werkelijkheid gewone islamitische straffen: geseling, steniging, het afhakken van een hand en een voet aan tegengestelde kant, de doodstraf voor afvalligheid.

De fundamentalisten hebben daar niets van uitgevonden of aan toegevoegd. Het zelfde geld voor de djihad, het vermoorden van islamcritici, de discriminatie van de vrouw: de fundamentalisten passen gewoon toe wat in de koran de hadiths en de sjaria staat. Dat is de echte, onversneden islam.

Verschenen in Nucleus van maart 1995 zes jaar voor de aanslagen in Amerika.

Marc Joris komt naar Stekene op zaterdag 15 september om 15 uur in OC “De Statie” Stadionstraat 113. Organisatie door de Dr. Geert De Rijcker Kring. Inkom gratis.

Geen opmerkingen: