31 januari 2007

Vervuiler betaalt ?

Waar de gemeente volgens het Vlaams Belang ook een scheve schaats rijdt is de prijs voor huisvuilzakken. Die zijn ons inziens veel te duur en bevorderen alleen het sluikstorten. Nu komt daar nog een schep bovenop. Waar de bevolking vroeger recht had op twintig gratis huisvuilakken, worden deze gratis zakken afgeschaft. Men moet nu betalen vanaf de eerste zak. De proteststem van het Vlaams Belang bood op de raad geen soelaas: de bevolking zal deze beker van de eerste tot de laatste druppel moeten leegdrinken. Want volgens Nicole Van Duyse is de bevolking nu voldoende gesensibiliseerd en moet de vervuiler betalen.
Dat de vervuiler betaalt is een afgezaagde slagzin die voorbij gaat aan het feit dat dure huisvuilzakken sluikstorten in de hand werken. Bovendien is het een misleidende slogan die niet met de werkelijkheid overeenkomt. Neem bijvoorbeeld een garage die zijn activiteiten verplaatst of stopzet. Deze onderneming moet de grond waar de activiteit plaatsvond laten onderzoeken op bodemverontreiniging. Deze onderzoeken kosten meer dan enkele huisvuilzakken. Of de bodem nu verontreinigd is of niet, de zaakvoerder betaalt ook al is de grond niet vervuild. De vervuiler betaalt klopt dus niet met de werkelijkheid want ook de niet- vervuiler betaalt.

Geen opmerkingen: