19 december 2006

Belastingen

Vandaag, 19 december 2006, de laatste gemeenteraad van deze legislatuur werden de gemeentebelastingen verhoogd. En nog niet zo'n beetje. Het gaat een gemiddeld gezin bijkomend zo'n 250 Euro (10.000 fr) per jaar kosten.

Voor ingewijden lang niet onverwacht. Maar voor de gemeenteraadsverkiezingen werd er natuurlijk zedig over gezwegen. Als er al geen stabiele belastingen beloofd werden...

Men zal natuurlijk verwijzen naar externe oorzaken. De echte oorzaak is natuurlijk het wanbeleid van de laatste jaren. Er is door ons gemeenteraadslid reeds herhaald op gewezen.

Van 1993 tot 2007 betekent dit een belastingverhoging van 151% of gemiddeld 10,8 % per jaar. Het Vlaams gemiddelde bedraagt 6,4 %.

Ons gemeenteraadslid, Ivo De Cock, heeft het op zijn blog dan ook over Zakkenrollers.


http://netto.tijd.be/geld_en_gezin/belastingen/Opcentiemen_stijgen_in_4_10_gemeenten.7911963-1624.art

Geen opmerkingen: